Jueves: 6 de septiembre de 2018             ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES                    
Jornada nº:  1 Jug 1 Jug 2 SET1 SET2 SET3 SET4 Resul-tado Partido   JUG DES J GAN SET G PAR G PAR E EFECT PT  
PARTIDO 1 Pareja A LC JJ 6 6 4   2   Antonio García Buendía AG 1 0 14 2 1 0 100% 3    
Pareja B JR RF 3 4 5   0   Fernando Carricondo FC 0 1 0 0 0 0 0% 0    
PARTIDO 2 Pareja C AG JM 6 8     2   José M Caballero García JC 0 1 0 0 0 0 0% 0    
Pareja D OM MQ 3 6     0   José Jiménez Jiménez JJ 1 0 16 2 1 0 100% 3    
  Descansos JC FC FA           Juan A Martínez Pérez JM 1 0 14 2 1 0 100% 3    
AG-FC AG-JC AG-JJ AG-JM AG-JR AG-LC AG-MQ AG-OM AG-RF AG-FA     Javier Reca Blanco JR 1 0 12 0 0 0 0% 0    
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0     Luis M Caballero García LC 1 0 16 2 1 0 100% 3    
FC-JC FC-JJ FC-JM FC-JR FC-LC FC-MQ FC-OM FC-RF FC-FA RF-FA     Manuel Quirós G MQ 1 0 9 0 0 0 0% 0    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Octavio Martínez O OM 1 0 9 0 0 0 0% 0    
JC-JJ JC-JM JC-JR JC-LC JC-MQ JC-OM JC-RF JC-FA OM-RF OM-FA     Rafael Fdez Quesada RF 1 0 12 0 0 0 0% 0    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Francisco Abarca Hdez. FA 0 1 0 0 0 0 0% 0    
JJ-JM JJ-JR JJ-LC JJ-MQ JJ-OM JJ-RF JJ-FA MQ-OM MQ-RF MQ-FA                            
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0                            
JM-JR JM-LC JM-MQ JM-OM JM-RF JM-FA LC-MQ LC-OM LC-RF LC-FA                            
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                            
JR-LC JR-MQ JR-OM JR-RF JR-FA P  A  R  E  J  A  S                            
0 0 0 1 0                            
                                               
Jueves: 13 de septiembre de 2018             ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES                    
Jornada nº:  2 Jug 1 Jug 2 SET1 SET2 SET3 SET4 Resul-tado Partido   JUG DES J GAN SET G PAR G PAR E EFECT PT  
PARTIDO 1 Pareja A AG MQ 2 2 4   0   Antonio García Buendía AG 2 0 22 2 1 0 50% 3    
Pareja B OM RF 6 6 3   2   Fernando Carricondo FC 0 2 0 0 0 0 0% 0    
PARTIDO 2 Pareja C LC JC 7 0     0   José M Caballero García JC 1 1 7 0 0 0 0% 0    
Pareja D JR JJ 9 6     2   José Jiménez Jiménez JJ 2 0 31 4 2 0 100% 6    
  Descansos JM FC FA           Juan A Martínez Pérez JM 1 1 14 2 1 0 100% 3    
AG-FC AG-JC AG-JJ AG-JM AG-JR AG-LC AG-MQ AG-OM AG-RF AG-FA     Javier Reca Blanco JR 2 0 27 2 1 0 50% 3    
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0     Luis M Caballero García LC 2 0 23 2 1 0 50% 3    
FC-JC FC-JJ FC-JM FC-JR FC-LC FC-MQ FC-OM FC-RF FC-FA RF-FA     Manuel Quirós G MQ 2 0 17 0 0 0 0% 0    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Octavio Martínez O OM 2 0 24 2 1 0 50% 3    
JC-JJ JC-JM JC-JR JC-LC JC-MQ JC-OM JC-RF JC-FA OM-RF OM-FA     Rafael Fdez Quesada RF 2 0 27 2 1 0 50% 3    
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0     Francisco Abarca Hdez. FA 0 2 0 0 0 0 0% 0    
JJ-JM JJ-JR JJ-LC JJ-MQ JJ-OM JJ-RF JJ-FA MQ-OM MQ-RF MQ-FA                            
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0                            
JM-JR JM-LC JM-MQ JM-OM JM-RF JM-FA LC-MQ LC-OM LC-RF LC-FA                            
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                            
JR-LC JR-MQ JR-OM JR-RF JR-FA P  A  R  E  J  A  S                            
0 0 0 1 0                            
                                               
Jueves: 20 de septiembre de 2018             ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES                    
Jornada nº:  3 Jug 1 Jug 2 SET1 SET2 SET3 SET4 Resul-tado Partido   JUG DES J GAN SET G PAR G PAR E EFECT PT  
PARTIDO 1 Pareja A LC RF 6 6 7   3   Antonio García Buendía AG 2 1 22 2 1 0 50% 3    
Pareja B OM JM 0 2 5   0   Fernando Carricondo FC 0 3 0 0 0 0 0% 0    
PARTIDO 2 Pareja C JR JJ 6 6 2 6 2   José M Caballero García JC 2 1 14 1 0 0 0% 0    
Pareja D JC FA 0 1 6 2 1   José Jiménez Jiménez JJ 3 0 45 6 3 0 100% 9    
  Descansos MQ FC AG           Juan A Martínez Pérez JM 2 1 21 2 1 0 50% 3    
AG-FC AG-JC AG-JJ AG-JM AG-JR AG-LC AG-MQ AG-OM AG-RF AG-FA     Javier Reca Blanco JR 3 0 41 4 2 0 67% 6    
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0     Luis M Caballero García LC 3 0 42 5 1 0 33% 3    
FC-JC FC-JJ FC-JM FC-JR FC-LC FC-MQ FC-OM FC-RF FC-FA RF-FA     Manuel Quirós G MQ 2 1 17 0 0 0 0% 0    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Octavio Martínez O OM 3 0 31 2 1 0 33% 3    
JC-JJ JC-JM JC-JR JC-LC JC-MQ JC-OM JC-RF JC-FA OM-RF OM-FA     Rafael Fdez Quesada RF 3 0 46 5 2 0 67% 6    
0 0 0 1 0 0 0 1 1 0     Francisco Abarca Hdez. FA 1 2 7 1 0 0 0% 0    
JJ-JM JJ-JR JJ-LC JJ-MQ JJ-OM JJ-RF JJ-FA MQ-OM MQ-RF MQ-FA                            
0 2 1 0 0 0 0 1 0 0                            
JM-JR JM-LC JM-MQ JM-OM JM-RF JM-FA LC-MQ LC-OM LC-RF LC-FA                            
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0                            
JR-LC JR-MQ JR-OM JR-RF JR-FA P  A  R  E  J  A  S                            
0 0 0 1 0                            
                                               
Jueves: 27 de septiembre de 2018             ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES                    
Jornada nº:  4 Jug 1 Jug 2 SET1 SET2 SET3 SET4 Resul-tado Partido   JUG DES J GAN SET G PAR G PAR E EFECT PT  
PARTIDO 1 Pareja A OM JR 6 6 6 5 3   Antonio García Buendía AG 3 1 32 3 1 0 33% 3    
Pareja B MQ JC 1 1 2 1 0   Fernando Carricondo FC 0 4 0 0 0 0 0% 0    
PARTIDO 2 Pareja C JM RF 6 4 4   2   José M Caballero García JC 3 1 18 1 0 0 0% 0    
Pareja D AG JJ 3 6 1   1   José Jiménez Jiménez JJ 4 0 55 7 3 0 75% 9    
  Descansos LC FC FA           Juan A Martínez Pérez JM 3 1 35 4 2 0 67% 6    
AG-FC AG-JC AG-JJ AG-JM AG-JR AG-LC AG-MQ AG-OM AG-RF AG-FA     Javier Reca Blanco JR 4 0 59 7 3 0 75% 9    
0 0 1 1 0 0 1 0 0 0     Luis M Caballero García LC 3 1 42 5 1 0 33% 3    
FC-JC FC-JJ FC-JM FC-JR FC-LC FC-MQ FC-OM FC-RF FC-FA RF-FA     Manuel Quirós G MQ 3 1 21 0 0 0 0% 0    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Octavio Martínez O OM 4 0 49 5 2 0 50% 6    
JC-JJ JC-JM JC-JR JC-LC JC-MQ JC-OM JC-RF JC-FA OM-RF OM-FA     Rafael Fdez Quesada RF 4 0 60 7 3 0 75% 9    
0 0 0 1 1 0 0 1 1 0     Francisco Abarca Hdez. FA 1 3 7 1 0 0 0% 0    
JJ-JM JJ-JR JJ-LC JJ-MQ JJ-OM JJ-RF JJ-FA MQ-OM MQ-RF MQ-FA                            
0 2 1 0 0 0 0 1 0 0                            
JM-JR JM-LC JM-MQ JM-OM JM-RF JM-FA LC-MQ LC-OM LC-RF LC-FA                            
0 0 0 1 1 0 0 0 1 0                            
JR-LC JR-MQ JR-OM JR-RF JR-FA P  A  R  E  J  A  S                            
0 0 1 1 0                            
                                               
Jueves: 4 de octubre de 2018             ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES                    
Jornada nº:  5 Jug 1 Jug 2 SET1 SET2 SET3 SET4 Resul-tado Partido   JUG DES J GAN SET G PAR G PAR E EFECT PT  
PARTIDO 1 Pareja A JC RF 6 3 6 5 2   Antonio García Buendía AG 4 1 47 5 2 0 50% 6    
Pareja B MQ LC 1 6 2 1 1   Fernando Carricondo FC 0 5 0 0 0 0 0% 0    
PARTIDO 2 Pareja C JM OM 1 6 2   1   José M Caballero García JC 4 1 33 3 1 0 25% 3    
Pareja D AG JJ 6 3 6   2   José Jiménez Jiménez JJ 5 0 70 9 4 0 80% 12    
  Descansos JR FC FA           Juan A Martínez Pérez JM 4 1 44 5 2 0 50% 6    
AG-FC AG-JC AG-JJ AG-JM AG-JR AG-LC AG-MQ AG-OM AG-RF AG-FA     Javier Reca Blanco JR 4 1 59 7 3 0 75% 9    
0 0 2 1 0 0 1 0 0 0     Luis M Caballero García LC 4 1 51 6 1 0 25% 3    
FC-JC FC-JJ FC-JM FC-JR FC-LC FC-MQ FC-OM FC-RF FC-FA RF-FA     Manuel Quirós G MQ 4 1 30 1 0 0 0% 0    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Octavio Martínez O OM 5 0 58 6 2 0 40% 6    
JC-JJ JC-JM JC-JR JC-LC JC-MQ JC-OM JC-RF JC-FA OM-RF OM-FA     Rafael Fdez Quesada RF 5 0 75 9 4 0 80% 12    
0 0 0 1 1 0 1 1 1 0     Francisco Abarca Hdez. FA 1 4 7 1 0 0 0% 0    
JJ-JM JJ-JR JJ-LC JJ-MQ JJ-OM JJ-RF JJ-FA MQ-OM MQ-RF MQ-FA                            
0 2 1 0 0 0 0 1 0 0                            
JM-JR JM-LC JM-MQ JM-OM JM-RF JM-FA LC-MQ LC-OM LC-RF LC-FA                            
0 0 0 2 1 0 1 0 1 0                            
JR-LC JR-MQ JR-OM JR-RF JR-FA P  A  R  E  J  A  S                            
0 0 1 1 0                            
                                               
Jueves: 11 de octubre de 2018             ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES                    
Jornada nº:  6 Jug 1 Jug 2 SET1 SET2 SET3 SET4 Resul-tado Partido   JUG DES J GAN SET G PAR G PAR E EFECT PT  
PARTIDO 1 Pareja A JR LC 8 6 5   3   Antonio García Buendía AG 4 2 47 5 2 0 50% 6    
Pareja B JJ JC 6 0 1   0   Fernando Carricondo FC 0 6 0 0 0 0 0% 0    
PARTIDO 2 Pareja C             0   José M Caballero García JC 5 1 40 3 1 0 20% 3    
Pareja D             0   José Jiménez Jiménez JJ 6 0 77 9 4 0 67% 12    
  Descansos AG FC FA JM MQ OM RF   Juan A Martínez Pérez JM 4 2 44 5 2 0 50% 6    
AG-FC AG-JC AG-JJ AG-JM AG-JR AG-LC AG-MQ AG-OM AG-RF AG-FA     Javier Reca Blanco JR 5 1 78 10 4 0 80% 12    
0 0 2 1 0 0 1 0 0 0     Luis M Caballero García LC 5 1 70 9 2 0 40% 6    
FC-JC FC-JJ FC-JM FC-JR FC-LC FC-MQ FC-OM FC-RF FC-FA RF-FA     Manuel Quirós G MQ 4 2 30 1 0 0 0% 0    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Octavio Martínez O OM 5 1 58 6 2 0 40% 6    
JC-JJ JC-JM JC-JR JC-LC JC-MQ JC-OM JC-RF JC-FA OM-RF OM-FA     Rafael Fdez Quesada RF 5 1 75 9 4 0 80% 12    
1 0 0 1 1 0 1 1 1 0     Francisco Abarca Hdez. FA 1 5 7 1 0 0 0% 0    
JJ-JM JJ-JR JJ-LC JJ-MQ JJ-OM JJ-RF JJ-FA MQ-OM MQ-RF MQ-FA                            
0 2 1 0 0 0 0 1 0 0                            
JM-JR JM-LC JM-MQ JM-OM JM-RF JM-FA LC-MQ LC-OM LC-RF LC-FA                            
0 0 0 2 1 0 1 0 1 0                            
JR-LC JR-MQ JR-OM JR-RF JR-FA P  A  R  E  J  A  S                            
1 0 1 1 0                            
                                               
Jueves: 18 de octubre de 2018             ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES                    
Jornada nº:  7 Jug 1 Jug 2 SET1 SET2 SET3 SET4 Resul-tado Partido   JUG DES J GAN SET G PAR G PAR E EFECT PT  
PARTIDO 1 Pareja A JC JJ 6 7 6   3   Antonio García Buendía AG 5 2 61 7 3 0 60% 9    
Pareja B MQ RF 3 5 4   0   Fernando Carricondo FC 0 7 0 0 0 0 0% 0    
PARTIDO 2 Pareja C AG LC 6 6 2   2   José M Caballero García JC 6 1 59 6 2 0 33% 6    
Pareja D JM JR 1 1 6   1   José Jiménez Jiménez JJ 7 0 96 12 5 0 71% 15    
  Descansos FC OM FA           Juan A Martínez Pérez JM 5 2 52 6 2 0 40% 6    
AG-FC AG-JC AG-JJ AG-JM AG-JR AG-LC AG-MQ AG-OM AG-RF AG-FA     Javier Reca Blanco JR 6 1 86 11 4 0 67% 12    
0 0 2 1 0 1 1 0 0 0     Luis M Caballero García LC 6 1 84 11 3 0 50% 9    
FC-JC FC-JJ FC-JM FC-JR FC-LC FC-MQ FC-OM FC-RF FC-FA RF-FA     Manuel Quirós G MQ 5 2 42 1 0 0 0% 0    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Octavio Martínez O OM 5 2 58 6 2 0 40% 6    
JC-JJ JC-JM JC-JR JC-LC JC-MQ JC-OM JC-RF JC-FA OM-RF OM-FA     Rafael Fdez Quesada RF 6 1 87 9 4 0 67% 12    
2 0 0 1 1 0 1 1 1 0     Francisco Abarca Hdez. FA 1 6 7 1 0 0 0% 0    
JJ-JM JJ-JR JJ-LC JJ-MQ JJ-OM JJ-RF JJ-FA MQ-OM MQ-RF MQ-FA                            
0 2 1 0 0 0 0 1 1 0                            
JM-JR JM-LC JM-MQ JM-OM JM-RF JM-FA LC-MQ LC-OM LC-RF LC-FA                            
1 0 0 2 1 0 1 0 1 0                            
JR-LC JR-MQ JR-OM JR-RF JR-FA P  A  R  E  J  A  S                            
1 0 1 1 0                            
                                               
Jueves: 25 de octubre de 2018             ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES                    
Jornada nº:  8 Jug 1 Jug 2 SET1 SET2 SET3 SET4 Resul-tado Partido   JUG DES J GAN SET G PAR G PAR E EFECT PT  
PARTIDO 1 Pareja A AG JJ 3 6 3   1   Antonio García Buendía AG 6 2 73 8 3 1 50% 10    
Pareja B LC JC 6 2 4   1   Fernando Carricondo FC 1 7 16 1 0 1 0% 1    
PARTIDO 2 Pareja C FC RF 6 4 6   1   José M Caballero García JC 7 1 71 7 2 1 29% 7    
Pareja D JR OM 4 6 6   1   José Jiménez Jiménez JJ 8 0 108 13 5 1 63% 16    
  Descansos MQ JM FA           Juan A Martínez Pérez JM 5 3 52 6 2 0 40% 6    
AG-FC AG-JC AG-JJ AG-JM AG-JR AG-LC AG-MQ AG-OM AG-RF AG-FA     Javier Reca Blanco JR 7 1 102 12 4 1 57% 13    
0 0 3 1 0 1 1 0 0 0     Luis M Caballero García LC 7 1 96 12 3 1 43% 10    
FC-JC FC-JJ FC-JM FC-JR FC-LC FC-MQ FC-OM FC-RF FC-FA RF-FA     Manuel Quirós G MQ 5 3 42 1 0 0 0% 0    
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0     Octavio Martínez O OM 6 2 74 7 2 1 33% 7    
JC-JJ JC-JM JC-JR JC-LC JC-MQ JC-OM JC-RF JC-FA OM-RF OM-FA     Rafael Fdez Quesada RF 7 1 103 10 4 1 57% 13    
2 0 0 2 1 0 1 1 1 0     Francisco Abarca Hdez. FA 1 7 7 1 0 0 0% 0    
JJ-JM JJ-JR JJ-LC JJ-MQ JJ-OM JJ-RF JJ-FA MQ-OM MQ-RF MQ-FA                            
0 2 1 0 0 0 0 1 1 0                            
JM-JR JM-LC JM-MQ JM-OM JM-RF JM-FA LC-MQ LC-OM LC-RF LC-FA                            
1 0 0 2 1 0 1 0 1 0                            
JR-LC JR-MQ JR-OM JR-RF JR-FA P  A  R  E  J  A  S                            
1 0 2 1 0                            
                                               
Jueves: 8 de noviembre de 2018             ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES                    
Jornada nº:  9 Jug 1 Jug 2 SET1 SET2 SET3 SET4 Resul-tado Partido   JUG DES J GAN SET G PAR G PAR E EFECT PT  
PARTIDO 1 Pareja A OM FA 6 4 6   2   Antonio García Buendía AG 7 2 84 8 3 1 43% 10    
Pareja B JM MQ 2 6 3   1   Fernando Carricondo FC 2 7 31 3 1 1 50% 4    
PARTIDO 2 Pareja C FC LC 9 6     2   José M Caballero García JC 8 1 82 7 2 1 25% 7    
Pareja D AG JC 7 4     0   José Jiménez Jiménez JJ 8 1 108 13 5 1 63% 16    
  Descansos JR JJ RF           Juan A Martínez Pérez JM 6 3 63 7 2 0 33% 6    
AG-FC AG-JC AG-JJ AG-JM AG-JR AG-LC AG-MQ AG-OM AG-RF AG-FA     Javier Reca Blanco JR 7 2 102 12 4 1 57% 13    
0 1 3 1 0 1 1 0 0 0     Luis M Caballero García LC 8 1 111 14 4 1 50% 13    
FC-JC FC-JJ FC-JM FC-JR FC-LC FC-MQ FC-OM FC-RF FC-FA RF-FA     Manuel Quirós G MQ 6 3 53 2 0 0 0% 0    
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0     Octavio Martínez O OM 7 2 90 9 3 1 43% 10    
JC-JJ JC-JM JC-JR JC-LC JC-MQ JC-OM JC-RF JC-FA OM-RF OM-FA     Rafael Fdez Quesada RF 7 2 103 10 4 1 57% 13    
2 0 0 2 1 0 1 1 1 1     Francisco Abarca Hdez. FA 2 7 23 3 1 0 50% 3    
JJ-JM JJ-JR JJ-LC JJ-MQ JJ-OM JJ-RF JJ-FA MQ-OM MQ-RF MQ-FA                            
0 2 1 0 0 0 0 1 1 0                            
JM-JR JM-LC JM-MQ JM-OM JM-RF JM-FA LC-MQ LC-OM LC-RF LC-FA     Francisco Abarca se incorpora hoy como miembro oficial de la peña en sustitución de Rafa.        
1 0 1 2 1 0 1 0 1 0            
JR-LC JR-MQ JR-OM JR-RF JR-FA P  A  R  E  J  A  S            
1 0 2 1 0                            
                                               
Jueves: 15 de noviembre de 2018             ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES                    
Jornada nº:  10 Jug 1 Jug 2 SET1 SET2 SET3 SET4 Resul-tado Partido   JUG DES J GAN SET G PAR G PAR E EFECT PT  
PARTIDO 1 Pareja A FC JR 6 6 6   3   Antonio García Buendía AG 8 2 96 9 3 1 38% 10    
Pareja B JC JM 2 4 3   0   Fernando Carricondo FC 3 7 49 6 2 1 67% 7    
PARTIDO 2 Pareja C OM FA 6 6 4   2   José M Caballero García JC 9 1 91 7 2 1 22% 7    
Pareja D AG MQ 3 3 6   1   José Jiménez Jiménez JJ 8 2 108 13 5 1 63% 16    
  Descansos JJ LC RF           Juan A Martínez Pérez JM 7 3 72 7 2 0 29% 6    
AG-FC AG-JC AG-JJ AG-JM AG-JR AG-LC AG-MQ AG-OM AG-RF AG-FA     Javier Reca Blanco JR 8 2 120 15 5 1 63% 16    
0 1 3 1 0 1 2 0 0 0     Luis M Caballero García LC 8 2 111 14 4 1 50% 13    
FC-JC FC-JJ FC-JM FC-JR FC-LC FC-MQ FC-OM FC-RF FC-FA RF-FA     Manuel Quirós G MQ 7 3 65 3 0 0 0% 0    
0 0 0 1 1 0 0 1 0 0     Octavio Martínez O OM 8 2 106 11 4 1 50% 13    
JC-JJ JC-JM JC-JR JC-LC JC-MQ JC-OM JC-RF JC-FA OM-RF OM-FA     Rafael Fdez Quesada RF 7 3 103 10 4 1 57% 13    
2 1 0 2 1 0 1 1 1 2     Francisco Abarca Hdez. FA 3 7 39 5 2 0 67% 6    
JJ-JM JJ-JR JJ-LC JJ-MQ JJ-OM JJ-RF JJ-FA MQ-OM MQ-RF MQ-FA                            
0 2 1 0 0 0 0 1 1 0                            
JM-JR JM-LC JM-MQ JM-OM JM-RF JM-FA LC-MQ LC-OM LC-RF LC-FA                            
1 0 1 2 1 0 1 0 1 0                            
JR-LC JR-MQ JR-OM JR-RF JR-FA P  A  R  E  J  A  S                            
1 0 2 1 0                            
                                               
Jueves: 22 de noviembre de 2018             ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES                    
Jornada nº:  11 Jug 1 Jug 2 SET1 SET2 SET3 SET4 Resul-tado Partido   JUG DES J GAN SET G PAR G PAR E EFECT PT  
PARTIDO 1 Pareja A FA JR 5 6 4   1   Antonio García Buendía AG 8 3 96 9 3 1 38% 10    
Pareja B JJ MQ 7 2 6   2   Fernando Carricondo FC 4 7 60 7 2 1 50% 7    
PARTIDO 2 Pareja C LC OM 6 4 6   2   José M Caballero García JC 9 2 91 7 2 1 22% 7    
Pareja D JM FC 4 6 1   1   José Jiménez Jiménez JJ 9 2 123 15 6 1 67% 19    
  Descansos JC AG RF           Juan A Martínez Pérez JM 8 3 83 8 2 0 25% 6    
AG-FC AG-JC AG-JJ AG-JM AG-JR AG-LC AG-MQ AG-OM AG-RF AG-FA     Javier Reca Blanco JR 9 2 135 16 5 1 56% 16    
0 1 3 1 0 1 2 0 0 0     Luis M Caballero García LC 9 2 127 16 5 1 56% 16    
FC-JC FC-JJ FC-JM FC-JR FC-LC FC-MQ FC-OM FC-RF FC-FA RF-FA     Manuel Quirós G MQ 8 3 80 5 1 0 13% 3    
0 0 1 1 1 0 0 1 0 0     Octavio Martínez O OM 9 2 122 13 5 1 56% 16    
JC-JJ JC-JM JC-JR JC-LC JC-MQ JC-OM JC-RF JC-FA OM-RF OM-FA     Rafael Fdez Quesada RF 7 4 103 10 4 1 57% 13    
2 1 0 2 1 0 1 1 1 2     Francisco Abarca Hdez. FA 4 7 54 6 2 0 50% 6    
JJ-JM JJ-JR JJ-LC JJ-MQ JJ-OM JJ-RF JJ-FA MQ-OM MQ-RF MQ-FA                            
0 2 1 1 0 0 0 1 1 0                            
JM-JR JM-LC JM-MQ JM-OM JM-RF JM-FA LC-MQ LC-OM LC-RF LC-FA                            
1 0 1 2 1 0 1 1 1 0                            
JR-LC JR-MQ JR-OM JR-RF JR-FA P  A  R  E  J  A  S                            
1 0 2 1 1                            
                                               
Jueves: 29 de noviembre de 2018             ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES                    
Jornada nº:  12 Jug 1 Jug 2 SET1 SET2 SET3 SET4 Resul-tado Partido   JUG DES J GAN SET G PAR G PAR E EFECT PT  
PARTIDO 1 Pareja A FC JR 7 5 5   2   Antonio García Buendía AG 9 3 110 10 3 2 33% 11    
Pareja B OM FA 5 7 2   1   Fernando Carricondo FC 5 7 77 9 3 1 60% 10    
PARTIDO 2 Pareja C LC JC 4 6 4   1   José M Caballero García JC 10 2 105 8 2 2 20% 8    
Pareja D AG MQ 6 4 4   1   José Jiménez Jiménez JJ 9 3 123 15 6 1 67% 19    
  Descansos JJ JM RF           Juan A Martínez Pérez JM 8 4 83 8 2 0 25% 6    
AG-FC AG-JC AG-JJ AG-JM AG-JR AG-LC AG-MQ AG-OM AG-RF AG-FA     Javier Reca Blanco JR 10 2 152 18 6 1 60% 19    
0 1 3 1 0 1 3 0 0 0     Luis M Caballero García LC 10 2 141 17 5 2 50% 17    
FC-JC FC-JJ FC-JM FC-JR FC-LC FC-MQ FC-OM FC-RF FC-FA RF-FA     Manuel Quirós G MQ 9 3 94 6 1 1 11% 4    
0 0 1 2 1 0 0 1 0 0     Octavio Martínez O OM 10 2 136 14 5 1 50% 16    
JC-JJ JC-JM JC-JR JC-LC JC-MQ JC-OM JC-RF JC-FA OM-RF OM-FA     Rafael Fdez Quesada RF 7 5 103 10 4 1 57% 13    
2 1 0 3 1 0 1 1 1 3     Francisco Abarca Hdez. FA 5 7 68 7 2 0 40% 6    
JJ-JM JJ-JR JJ-LC JJ-MQ JJ-OM JJ-RF JJ-FA MQ-OM MQ-RF MQ-FA                            
0 2 1 1 0 0 0 1 1 0                            
JM-JR JM-LC JM-MQ JM-OM JM-RF JM-FA LC-MQ LC-OM LC-RF LC-FA                            
1 0 1 2 1 0 1 1 1 0                            
JR-LC JR-MQ JR-OM JR-RF JR-FA P  A  R  E  J  A  S                            
1 0 2 1 1                            
                                               
Jueves: 13 de diciembre de 2018             ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES                    
Jornada nº:  13 Jug 1 Jug 2 SET1 SET2 SET3 SET4 Resul-tado Partido   JUG DES J GAN SET G PAR G PAR E EFECT PT  
PARTIDO 1 Pareja A OM FC 2 6 5   1   Antonio García Buendía AG 9 4 110 10 3 2 33% 11    
Pareja B JR JM 6 3 7   2   Fernando Carricondo FC 6 7 90 10 3 1 50% 10    
PARTIDO 2 Pareja C JJ JC 6 6 6   3   José M Caballero García JC 11 2 123 11 3 2 27% 11    
Pareja D MQ FA 4 2 2   0   José Jiménez Jiménez JJ 10 3 141 18 7 1 70% 22    
  Descansos AG LC RF           Juan A Martínez Pérez JM 9 4 99 10 3 0 33% 9    
AG-FC AG-JC AG-JJ AG-JM AG-JR AG-LC AG-MQ AG-OM AG-RF AG-FA     Javier Reca Blanco JR 11 2 168 20 7 1 64% 22    
0 1 3 1 0 1 3 0 0 0     Luis M Caballero García LC 10 3 141 17 5 2 50% 17    
FC-JC FC-JJ FC-JM FC-JR FC-LC FC-MQ FC-OM FC-RF FC-FA RF-FA     Manuel Quirós G MQ 10 3 102 6 1 1 10% 4    
0 0 1 2 1 0 1 1 0 0     Octavio Martínez O OM 11 2 149 15 5 1 45% 16    
JC-JJ JC-JM JC-JR JC-LC JC-MQ JC-OM JC-RF JC-FA OM-RF OM-FA     Rafael Fdez Quesada RF 7 6 103 10 4 1 57% 13    
3 1 0 3 1 0 1 1 1 3     Francisco Abarca Hdez. FA 6 7 76 7 2 0 33% 6    
JJ-JM JJ-JR JJ-LC JJ-MQ JJ-OM JJ-RF JJ-FA MQ-OM MQ-RF MQ-FA                            
0 2 1 1 0 0 0 1 1 1                            
JM-JR JM-LC JM-MQ JM-OM JM-RF JM-FA LC-MQ LC-OM LC-RF LC-FA                            
2 0 1 2 1 0 1 1 1 0                            
JR-LC JR-MQ JR-OM JR-RF JR-FA P  A  R  E  J  A  S                            
1 0 2 1 1                            
                                               
Jueves: 20 de diciembre de 2018             ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES                    
Jornada nº:  14 Jug 1 Jug 2 SET1 SET2 SET3 SET4 Resul-tado Partido   JUG DES J GAN SET G PAR G PAR E EFECT PT  
PARTIDO 1 Pareja A JR LC 6 6 6   3   Antonio García Buendía AG 9 5 110 10 3 2 33% 11    
Pareja B FC INV 3 0 2   0   Fernando Carricondo FC 7 7 95 10 3 1 43% 10    
PARTIDO 2 Pareja C JJ INV 6 6 6   3   José M Caballero García JC 12 2 132 11 3 2 25% 11    
Pareja D JC JM 2 3 4   0   José Jiménez Jiménez JJ 11 3 159 21 8 1 73% 25    
  Descansos OM MQ AG FA RF       Juan A Martínez Pérez JM 10 4 108 10 3 0 30% 9    
AG-FC AG-JC AG-JJ AG-JM AG-JR AG-LC AG-MQ AG-OM AG-RF AG-FA     Javier Reca Blanco JR 12 2 186 23 8 1 67% 25    
0 1 3 1 0 1 3 0 0 0     Luis M Caballero García LC 11 3 159 20 6 2 55% 20    
FC-JC FC-JJ FC-JM FC-JR FC-LC FC-MQ FC-OM FC-RF FC-FA RF-FA     Manuel Quirós G MQ 10 4 102 6 1 1 10% 4    
0 0 1 2 1 0 1 1 0 0     Octavio Martínez O OM 11 3 149 15 5 1 45% 16    
JC-JJ JC-JM JC-JR JC-LC JC-MQ JC-OM JC-RF JC-FA OM-RF OM-FA     Rafael Fdez Quesada RF 7 7 103 10 4 1 57% 13    
3 2 0 3 1 0 1 1 1 3     Francisco Abarca Hdez. FA 6 8 76 7 2 0 33% 6    
JJ-JM JJ-JR JJ-LC JJ-MQ JJ-OM JJ-RF JJ-FA MQ-OM MQ-RF MQ-FA                            
0 2 1 1 0 0 0 1 1 1                            
JM-JR JM-LC JM-MQ JM-OM JM-RF JM-FA LC-MQ LC-OM LC-RF LC-FA                            
2 0 1 2 1 0 1 1 1 0                            
JR-LC JR-MQ JR-OM JR-RF JR-FA P  A  R  E  J  A  S                            
2 0 2 1 1